Tag loswerken

Grondwerk

Grondwerk is een manier om wijken voor druk aan te leren en te werken aan een zachte hand door oefeningen te vragen waarbij je zo min mogelijk druk gebruikt. ‘Fine tunen’ dus! Onder grondwerk valt wat mij betreft ook schrik…

Loswerken

Loswerken gebruik ik om als het ware afspraken te maken met een paard. Ik zie het als een toenaderingspoging van ruiter tot paard waarbij je laat zien dat je in ieder geval je best doet diens taal te spreken en…