Tag grondwerk

Grondwerk

Grondwerk is een manier om wijken voor druk aan te leren en te werken aan een zachte hand door oefeningen te vragen waarbij je zo min mogelijk druk gebruikt. ‘Fine tunen’ dus! Onder grondwerk valt wat mij betreft ook schrik…