Hooiruif

Het valt niet mee: één paard die onbeperkt moet kunnen eten (Irma), drie paarden die dik worden van niets…
Het uitgangspunt is een zo natuurlijk mogelijke situatie waarbij paarden zelf kunnen kiezen te gaan eten wanneer ze daar behoefte aan hebben.
We hebben de ‘kooi’ van een oud suikervat ontdaan van de plastic container, rollen de baal kuilhooi in de stal en wikkelen hem af. De baal gaat achterin de stal bijna tegen de hoek aan en het rek (de kooi) gaat er overheen. Om te voorkomen dat Jameson de boel omgooit ligt er iets zwaars op.
De voordelen van dit systeem zijn dat Irma de stal kan blokkeren als ze staat te eten. Dit doet ze een groot gedeelte van de dag, waardoor de anderen er niet bij kunnen. Die lopen om het weiland heen om zoveel mogelijk hapjes te verzamelen en moeten er zo doende hard voor werken!
Een ander voordeel is dat de paarden vanaf een lager punt eten dan wanneer ze uit een ruif van bovenaf zouden eten.

Wanneer ze er niet meer bijkunnen schuiven we het rek + baal even heen en weer waardoor de baal weer tegen het rek aankomt.
We zijn nog aan het denken over een manier waarop de paarden het rek zelf kunnen verschuiven, zonder dat het om kan vallen.
Ideeën zijn van harte welkom!!