Paarden zoeken naar harmonie

Positieve bekrachtiging is mijn middel tot communicatie in harmonie

marieke jameson meerpaard 2
marieke jameson meerpaard 3
marieke jameson meerpaard 4
Meerpaard, Jameson met Marieke
marieke jameson meerpaard 5

Wat telt als belonend bepaalt het paard.

Paarden leren makkelijker als ze een reden hebben om dat te willen!

Net als paarden kunnen mensen ook op verschillende manieren leren: door beloning, aanmoediging, feedback, complimenten, uitleg, instructie, etc. Hoe effectief mensen en paarden leren heeft onder andere te maken met de leerstijlen van de ontvanger, hoe geïnteresseerd is de ontvanger in het onderwerp, is er basiskennis / basisbegrip, hoe zijn de omgevingsfactoren, etc.

Marieke en Jameson - meerpaard

Natuurlijk heeft de manier waarop de informatie vanuit de zender ook invloed: gepassioneerd, gestructureerd, kop en staart aan het verhaal, broksgewijs, uitleg waarom we dingen op een bepaalde manier doen, etc

Voor mij is het belangrijk dat zowel mens als paard het samenzijn als prettig ervaart. Dat betekent zoveel mogelijk onder de stressdrempel blijven, zoveel mogelijk vrije keus (paard mag ‘nee’ zeggen als een oefening niet goed voelt) maar ook voldoende uitdaging, passend bij het niveau van de combinatie.

Ik streef ernaar mensen en hun paard te begeleiden in het bouwen aan een band die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Daarbij ontmoet ik de combinatie waar ze zijn. Soms via Centeredriding, soms mbv clicker training en soms vanuit werk in de hand.