Centered Riding

Visualiseren

Een zeer krachtig middel bij Centered Riding is visualiseren.
Bij deze tekening van Suzan Harris zien we hoe belangrijk het is een plan te hebben en te visualiseren welk ideaalbeeld we nastreven.